«Затверджую»

 

Директор «Другий Черкаський міський центр ПМСД»

___________________О.М.Роскпін

 

____»______________ 2018 року.

 

                                                                   

                                                                  Аналіз роботи

«Другий Черкаський міський центр ПМСД»

за 2017 рік.

 

Найменування показників

2017рік

2016 рік

п/п

 

Абс.ч.

Пок.

Абс. ч.

Пок.

 

1

2

 

 

 

 

1.

Населення всього (дорослого)

 

Працездатного віку

54600

 

36758

 

55200

 

36987

 

2.

Посад  медпрацівників:

 

 

 

 

 

- всього посад

184,75

 

184,75

 

 

- посад лікарів

66,25

 

66,25

 

 

- посад лікарів на 10 тис. нас.

 

12,1

 

12,0

 

- посад середніх медпрацівників

118

 

118,5

 

 

- посад середн. медпрацівн. на 10 тис. населення 

 

21,6

 

21,5

 

- фіз. осіб лікарів

60

 

61

 

 

- фіз. осіб лікарів на 10 тис. нас.

 

11,0

 

11,0

 

- фіз. осіб середн. медпрацівн.

114

 

117

 

 

- фіз. осіб середн. медпрацівників на 10 тис. нас.

 

20,9

 

21,2

3.

Загальна і первинна захворюван.:

 

 

 

 

 

- заг. захворюв. на 10 тис. нас.

80501

14743,8

86501

15670,5

 

- первинна захв. на 10 тис. нас.

19552

3581,0

24009

4349,5

 

- заг. захвор. ГХ на 10 тис. нас.

17871

3273,1

18861

3416,8

 

- перв. захвор.ГХ на 10 тис. нас.

598

109,5

731

132,4

 

- заг. захвор. ІХС на 10 тис. нас.

14633

2680,0

15059

2728,1

 

- перв. захвор. ІХС на 10 тис. нас.

393

72,0

610

110,5

 

- перв. захвор. інфарктом міокарду на 10 тис. нас.

114

20,9

109

19,7

 

- заг. захвор. виразковою хворобою на 10 тис. нас.

1312

240,3

1496

271,0

 

- перв. захвор. виразковою хворобою на 10 тис. нас.

60

11,0

59

10,6

 

- перв. захвор. вірусним гепатитом на 10 тис. нас.

25

4,6

60

10,8

 

- перв. захвор. вірусним гепатитом «В» на 10 тис. нас.

2

0,37

12

2,2

 

- заг. захвор. злоякісними новоутвореннями на 10 тис. нас.

2642

483,9

2497

452,3

 

-перв. захвор. злоякісними новоутвореннями на 10 тис. нас.:

 з них візуальної локалізації

 

279

 

 

96

51,1

 

 

17,6

263

 

 

94

47,6

 

 

17,0

 

- заг. захвор. цукровим діабетом на 10 тис. нас.

2429

444,8

2515

455,6

 

- перв. захвор. цукровим діабетом на 10 тис. нас.

111

20,3

271

49

 

- заг. захвор. стенокардією на 10 тис. нас.

6857

1255,9

7338

1329,3

 

- перв. захвор. стенокардією на 10 тис. нас.

158

28,9

296

53,6

4.

Диспансеризація хворих на 10 тис. нас.

37685

690,2

40476

7332,6

5.

Кількість лабораторних аналізів на 100 відвідувань в поліклініці

274788

92,8

265121

73,0

6.

Питома вага біохімічних аналізів

88605

 

32,2

81407

30,7

7.

Кількість рентгенобстежень на 100 відвідувань

11232

3,8

10837

3,3

8.

Кількість фізпроцедур на 100 відвідувань

208266

70,3

164660

45,3

9.

Питома вага запущених форм онкозахворювань від вперше виявлених:

-всього

-візуальної локалізації

279/96

 

 

78

12

 

 

 

27,9

12,5

263/94

 

 

66

11

 

 

 

25,1

11,7

10.

Смертність від онкозахворювань до першого року життя

58

20,8

 

 

11.

Питома вага виявлених деструктивних форм туберкульозу від вперше виявлених

Перв.захворюван. деструктивною формою туберкульозу на 10 тис. населення.

Вперше виявлено туберкульозу легень

5

 

 

 

5

 

 

23

21,7

 

 

 

0,09

 

 

0,42

11/24

 

 

 

11

 

 

24

 

45,8

 

 

 

2,0

 

 

4,3

12.

Захворюванність з тичасовою непрацездатністю:

227

 

232

 

 

- кільк. випадків на 100 працюючих медпрацівників – рядок 18

142

62,5

100

36,8

 

- кільк. випадків на 100 працюючих медпрацівників – рядок 23

155

68,3

104

39,9

 

- кількість календарних днів на 100 працюючих медпрацівників – рядок 18

2059

907,0

1319

467,7

 

- кількість календарних днів на 100 працюючих медпрацівників – рядок 23

2178

959,5

1374

487,2

13.

Первинний вихід на інвалідність працездатного населення на 10 тис. працездатного населення

183

49,8

182

49,2

14.

Денний стаціонар в поліклініці:

-кількість ліжок в ньому

-проліковано хворих  на 10 тис. населення

 

23

4265

 

 

780,6

23

 

4352

4,1

 

788,4

15.

Стаціонар вдома – кількість хворих пролікованих  в стаціонарі вдома на 10 тис. нас.

5295

969,8

5509

998,0

16.

Кількість відвідувань

-в поліклініці

-вдома

 

296077

40454

 

 

318963

43876

 

 

17.

Профогляди:

-підлягало

-оглянуто

 

4733

4733

 

100%

 

3638

3638

 

100%

18.

Чорнобильці:

-підлягало профогляду

-оглянуто

 

485

454

 

93,6%

 

502

490

 

97,6%

19.

Смертність населення:

-всього

-в працездатному віці

 

780

120

 

14,2

3,3

 

810

109

 

14,7%

2,9%

20.

КДР

 

0,94

 

0,95

 

 

                            

 

 

 

 

 

    

Заступник директора по медичній частині                               Л.М.Хоменко