ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Департаменту охорони здоров’я

та медичних послуг Черкаської міської ради

від 04.11.2016 № 141

 

ЗВІТ

про надходження та використання благодійних (добровільних) внесків

від фізичних та юридичних осіб

КНП «Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2017 рік

Період

Кошти, що були отримані закладом від фізичних та юридичних осіб

Всього отримано благодійних внесків, тис. грн.

Використання закладом коштів, отриманих у грошовій формі

Залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду, тис.грн.

в грошовій

формі, тис. грн.

 

В натуральній формі (товари і послуги) тис.грн.

Перелік товарів і послуг в натуральній формі

Напрямки використання (стаття витрат)

Сума, тис.грн.

Залишок на 01.01.2017

27,4

 

 

 

 

 

 

І квартал

21,7

19,2

Комп’ютерний комплекс

40,9

 

 

 

ІІ квартал

22,2

17,7

Комп’ютерний комплекс

39,9

 

 

 

 

 

 

 

 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

2,4

 

 

 

 

 

 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)

8,7

 

ІІІ квартал

 

 

 

 

 

 

 

ІV квартал

 

 

 

 

 

 

 

Всього за рік

43,9

36,9

 

80,8

 

11,1

50,6

 

 

Головний бухгалтер                                                Ю.Г.Яремич